Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o55
Обявена на: 04.06.2020 г.
С предмет

"Доставка и монтаж на кухненско оборудване и климатици за детски градини и техните филиали в Община Видин“ по обособени позиции.

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o55
Номер на преписката в РОП 9099212
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 15, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 16.06.2020 г . от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...