Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o50
Обявена на: 02.03.2020 г.
С предмет

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и чрез фиксирана телефонна мрежа от лицензиран оператор, за нуждите на Община Видин”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o50
Номер на преписката в РОП 9096779
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 12, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 13.03.2020г. от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...