Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o49
Обявена на: 24.10.2019 г.
С предмет

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места от община Видин през оперативния сезон 2019 - 2020 година по обособени позиции” 

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o49
Номер на преписката в РОП 9093864
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 4, 2019, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 05.11.2019г. от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...