Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o38
Обявена на: 21.11.2018 г.
С предмет

Покана за участие в обществената поръчка по реда на чл.20, ал.3, предл.II, т.2 от ЗОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места от община Видин през оперативния сезон 2018 - 2019 година по обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...