Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o36
Обявена на: 17.10.2018 г.
С предмет

„Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация Видин”

Вид
Oткрита
Статус
Прекратена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o36
Номер на преписката в РОП 9082017
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Oct 24, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...