Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o35
Обявена на: 16.10.2018 г.
С предмет

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места от община Видин през оперативния сезон 2018 - 2019 година по обособени позиции” 

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o35
Номер на преписката в РОП 9081974
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Oct 23, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...