Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o34
Обявена на: 15.10.2018 г.
С предмет

Покана за участие в обществената поръчка по реда на чл.20, ал.3, предл.II, т.2 от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка на допълнителни консумативи за ремонт и поддържане на улично осветление и електрически съоръжения”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...