Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o33
Обявена на: 31.08.2018 г.
С предмет

„Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение в обекти на територията на община Видин”.

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o33
Номер на преписката в РОП 9080334
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Sep 7, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...