Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o30
Обявена на: 12.04.2018 г.
С предмет

„Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2018 г.”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o30
Номер на преписката в РОП 9074842
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 19, 2018, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...