Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o25
Обявена на: 29.11.2017 г.
С предмет

„Доставка и гаранционно обслужване на мултифункционални устройства за принтиране, копиране, сканиране за нуждите на Община Видин”.

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o25
Номер на преписката в РОП 9070916
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Dec 6, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...