Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o24
Обявена на: 31.10.2017 г.
С предмет

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места през оперативния сезон 2017 - 2018 година по обособени позиции”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o24
Номер на преписката в РОП 9069859
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Nov 7, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...