Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
ПРОЦЕДУРА №: o23
Обявена на: 19.09.2017 г.
С предмет

„ Доставка и монтаж на парково оборудване, детски и спортни съоръжения, по две обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o23
Номер на преписката в РОП 9068462
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Sep 26, 2017, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...