Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
Събиране на оферти с обява
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
20.02.2018 г.

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и чрез фиксирана телефонна мрежа от лицензиран оператор, за нуждите на Община Видин”

Oткрита Отворена
13.12.2017 г.

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин, по обособени позиции

Oткрита Отворена
01.12.2017 г.

„Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Видин по две обособени позиции”

Oткрита Отворена
29.11.2017 г.

„Доставка и гаранционно обслужване на мултифункционални устройства за принтиране, копиране, сканиране за нуждите на Община Видин”.

Oткрита Отворена
31.10.2017 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места през оперативния сезон 2017 - 2018 година по обособени позиции”

Oткрита Отворена
19.09.2017 г.

„ Доставка и монтаж на парково оборудване, детски и спортни съоръжения, по две обособени позиции“

Oткрита Отворена
30.08.2017 г.

„Изпълнение на строително-монтажни работи на сградата на Основно Училище „Отец Паисий” - град   Видин”

Oткрита Отворена
20.04.2017 г.

„Поддръжка на уличното осветление в гр.Видин и селищата на община Видин за периода май-юни 2017 г.“

Oткрита Отворена
28.03.2017 г.

„Извършване на текущ ремонт на асфалтови настилки на улици и пътища от територията на община Видин за 2017 г.“

Oткрита Отворена
24.03.2017 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Грижа в семейна среда за лица в неравностойно положение в община Видин“ по две обособени позиции“

Oткрита ОтворенаСтраница<<<...23456>>>