Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2545
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25U7
Процедури по PRAG
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
26.01.2018 г.

"ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МУЗИКАЛНИ ОРКЕСТРИ ВЪВ ВИДИН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ CB007.1.11.207", референтен номер: CB007.1.11.207 – PP2 – Supply 2

Oткрита Отворена
04.08.2017 г.

Местна открита процедура за доставка: "Доставка на оборудване за транспортиране на отпадъци от незаконни сметища до депа за отпадъци в рамките на проект CB007.1.31.304 за нуждите на Община Видин', реф. № CB007.1.31.304-LP-Supply 2

Oткрита Отворена
26.07.2017 г.

Организиране на събития в рамките на проекта CB007.1.11.207, Видин с 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Наем на зала и аудио / видео оборудване, кетъринг и настаняване за събития в рамките на проект ; Обособена позиция 2: Пътуване за събития в рамките на проект ; Обособена позиция 3: Подготовка на материали и консумативи в рамките на проект ; Обособена позиция 4: Устни преводачи и фасилитатори за събития в рамките на проект

Oткрита Отворена
26.07.2017 г.

Организиране на събития в рамките на проект CB007.1.31.304 за нуждите на Община Видин, с 4 обособени позиции:Обособена позиция 1: Наем на зала и аудио / видео оборудване, хранене и настаняване на участниците в събития в рамките на проект; Обособена позиция 2: Пътуване за събития в рамките на проект; Обособена позиция 3: Консумативи и подготовка на материали в рамките на проект; Обособена позиция 4: Устни преводачи и фасилитатори за събития в рамките на проект

Oткрита Отворена
18.06.2017 г.

"Доставка на диагностично устройство за функционален анализ на мускулно-скелетната система" по Проект: CB007.1.21.129 "Развитие на диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения при деца в училищна възраст Сърбия и България", Идентификационен номер: CB007.1.21.129-2-SU-5

Oткрита Отворена
09.05.2017 г.

"Обновяване на приземния етаж и източната фасада на общинска сграда на ул." Цар Симеон "№ 33" по Проект: CB007.1.21.129 "Развитие на диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения при деца в училищна възраст Сърбия и България", Идентификационен номер: CB007.1.21.129-2-WO-4

Oткрита Отворена
28.04.2017 г.

"Доставка на диагностично устройство за функционален анализ на мускулно-скелетната система" по Проект: CB007.1.21.129 "Развитие на диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения при деца в училищна възраст Сърбия и България", Идентификационен номер: CB007.1.21.129-2-SU-5

Oткрита Отворена
27.03.2017 г.

"Организиране на събитие" по Проект: CB007.1.21.129 "Развитие на диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения при деца в училищна възраст Сърбия и България", Идентификационен номер: CB007.1.21.129-SR-2

Oткрита ОтворенаСтраница<<<1>>>