Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25G0
Z7_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V04C7

Профил на купувача

Данни за възложителя:

 

Община Видин, Област Видин,

пл. Бдинци №2,

тел. +35994/ 609 473, e-mail: