Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJ273
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJ2F5

Други документи

Решение №155/31.01.2024г. на Административен съд – Монтана

 

Доклад от проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Видин, мандат 2021 г. – 2025 г. и Протокол от публично заседание по чл.68а, ал.1 от ЗСВ на Временната комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Видин

 

Обявление за избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Видин

 

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели при Видински Окръжен съд

 

Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели при Видински Окръжен съд

 

Обявление за избор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Видин

 

Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Видин за 2018 година

 

Отчети за дейността на ОбС Видин


Определение № 254 София, 01/09/2014


Предложения на Временната комисия по символиката за удостояване на Видинския митрополит Неофит и Георги Иванчев за ,,Почетни граждани на град Видин и общината”


Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Видин за 2017 година

 

Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Видин за 2016 година

 

Проект на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

 

Предложения на Временната комисия по символиката за удостояване на Видинският митрополит и Български екзарх Антим I, д-р Бърни Бончев Денев, чл.-кор.проф.д.т.н Христо Белоев – Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев”, проф. д-р Велизара Пенчева – Председател на Общото събрание на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Любен Захариев Петров – народен певец и солист от Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав” – Видин за „Почетени граждани на град Видин и общината”.