Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUGT85
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25A7
Обществени поръчки - профил на купувача Възможности за бизнеса Синя зона Търгове и конкурси Контакти Наредби, правилници Проекти на нормативни актове (чл.26, ал.2 от ЗНА) Банкови сметки

Информация за бизнеса

За Видин


Видин е сред градовете с най-голям потенциал за икономическо развитие в Северозападна България. Той е административен център на област Видин, която граничи с две държави – Република Сърбия и Република Румъния. Свързан е с румънския град Калафат чрез мост над река Дунав, който бе пуснат в експлоатация през 2013 година. През Видин минават минават и два трансевропейски коридора – номер 4 и номер 7.


Градът разполага с 3 промишлени зони, до които достига ж.п. линия, с 3 пристанища на река Дунав и с летище, което би могло да възобнови работа. Тези дадености са възможност за превръщането на Видин в транспортен терминал, доставящ стоки и услуги до всички краища на Европа.


Благоприятното географско разположение на община Видин и умереният климат предоставят чудесни условия за развитие на селскостопанска дейност, а хилядолетната история на града, многобройните културно-исторически паметници и природни забележителности са предпоставка за успешното развитие на туризма. Видин привлича посетители благодарение и на популярните традиционни фестивали, изложения и редица знакови културни събития.

 

Условия за бизнес


България е член на ЕС и НАТО и предлага политическа и икономическа стабилност. Българската валута е стабилна и имаме един от най-ниските държавни дългове в ЕС.


Страната ни разполага с атрактивни условия за инвестиции като:


-    корпоративен данък – 10 %;
-    данък общ доход – 10 %;
-    данък върху дивиденти и ликвидационни квоти - 5%;
-    най-ниска цена на труд в ЕС;
-    ниски режийни разходи;
-    директен достъп до ключови пазари - Европейски съюз, ОНД, Турция, Близкия изток, Северна Африка


В края на 2015 г. Общински съвет – Видин прие наредба за насърчаване на инвестициите в община Видин. С нея се определят условията и реда за насърчаване на инвестициите с общинско значение, за издаване на сертификат клас В. Основните цели, които се поставят с нея са: повишаване конкурентоспособността на икономиката, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие; подобряване на инвестиционния климат; създаване на нови и високопроизводителни работни места.


Община Видин си сътрудничи добре с бизнеса в региона, като оказва съдействие на инвеститори при административни режими и комуникация с институции.

 

Защо да изберете Видин?


Градът има стратегическо географско положение – намира се на две граници.


Логистична и търговска инфраструктура – има три пристанища, летище, което би могло да се въведе в експлоатация, железопътен транспорт и свободна безмитна зона.


Транспортната инфраструктура е добре развита. През Видин преминават два трансевропейски коридора.
Много добра бизнес инфраструктура - логистични фирми, бизнес центрове и хотелска база.
Добре развити енергийни, електрически и комуникационни мрежи.
Природа, културно наследство и развит туризъм.
Успешно се изпълняват стратегии, политики и програми за постигане на висок темп на икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността, икономическо и социално сътрудничество с други региони от ЕС.
Ниски експлоатационни разходи.

 

Демография и образование


Населението на Община Видин е 66 959 души към 15.09.2023 г., а 39 % от гражданите са в трудоспособна възраст.
Видин има добре развита образователна мрежа, включваща детски градини, начални и средни училища, езикова и природо-математическа гимназия, професионални училища в областта на техническото образование, икономиката, изкуствата, туризма и др. С решение на Министерски съвет от 2017 г. във Видин е открит филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

 

Индустриални зони и основни отрасли


Град Видин разполага с три индустриални зони – Северна, Западна и Южна, с обща площ над 4 кв. км, като до всяка достига железопътна линия. Повечето от терените са частна собственост, но се предлагат за продажба или се отдават под наем. Северна и Южна промишлени зони разполагат със собствени товарни пристанища.


Водещи предприятия в общината:


ГИПС АД 


Мината край с.Кошава е единственото в Югоизточна Европа подземно находище на гипс. Добиваният в предприятието гипс е 100% природен продукт и чистотата му достига 95% (при добивания от открити мини гипс тя е до 50%). ГИПС АД е основен доставчик на суровини в циментовия бранш и при производството на гипсови свързващи вещества и газобетонни изделия. От 2006 г. до сега са инвестирани над 22 млн. лева в реконструкция, модернизиране и осъвременяване на технологичния процес със закупуването на комплекс за механизиран подземен добив на естествен гипс, изграждането на две нови производствени линии за производство на сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа, инсталация за сушене и сепариране на пясък и комплексна инсталация за калциране на природен гипс.


През октомври 2012 г. беше открит нов завод на "ГИПС" АД в с. Кошава. Това е първият завод в България с комплексна инсталация за калциране на природен гипс. Проектът е одобрен по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г. Оборудването на новата инсталация е с капацитет 80 хил. тона годишно. 


В момента ГИПС АД произвежда 23 продукта сухи строителни смеси – 13 на гипсова основа и 10 продукта на циментова основа, система за топлоизолация и грундове.


Дружеството притежава единствената акредитирана в страната лаборатория за изследване на гипс и гипсови производни и е сертифицирано по ISO 9001-2008 SGS.

 

"ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” 


"Ел Би Булгарикум" ЕАД е единствената държавна фирма в млекопреработвателния сектор в България с дългогодишен опит в производството и експорта на млечни продукти, закваски и технологии. Дружеството предоставя и ноу-хау и технологии за производство на оригинални български млечни продукти в чужбина чрез сключване на лицензионни споразумения.


Разполага с две производствени подразделения – във Видин и в София.


Дружеството притежава значителна по обем интелектуална собственост в областта на млечната индустрия:


• над 20 регистрирани патента;
• над 50 продуктови търговски марки, някои от които са с множество регистрации за териториите на страни от Европа, Азия, Австралия;
• фирмена търговска марка, регистрирана в Европейския съюз и в още 21 страни;
• 6 наименования за произход.

 

ВИНАРСКА ИЗБА БОНОНИЯ ЕСТЕЙТ


В края на XIX в. на мястото на Bononia Estate e създадена една от първите пивоварни в страната, но в годините на прехода тя потъва в забрава. През 2013 г., във вече модерна България, предприятието започва да се възражда като винарна с внедрени актуални технологии, от семейство, което обича страната си, и е решено да развива бизнес в нея.


През 2013 година са засадени първите 400 декара с млади лози, като към днешна дата лозовите масиви се простират на над 1300 дка. Желанието на собствениците е насажденията да достигнат до площ от 1500 дка, формирани по резитбата на д-р Гюйо, в които да се отглеждат различни по вид сортове като Совиньон Блан, Шардоне, Траминер, Вионие, Ризлинг, Мускат Отонел, Пино ноар, Пино гри, Каберне Фран, Каберне Совиньон, Сира и традиционната за региона българска Гъмза.


През 2016 г. Bononia Estate представя първите си вина – ISTAR, Ooh La la, Gomotartzi и Bononia Estate Reserve.


През 2022 год. като допълнение към избата, бе открита бутикова хотелска част, която включва 22 хотелски стаи, ресторант, СПА зона, различни дегустационни помещения, зала за конференции и събития, външен басейн и др. Освен напълно затворен производствен цикъл, който ще гарантира 100% контрол на качеството, Bononia Estate Winery & Resort ще допринесе към българския винен туризъм и ще цели да се превърне в предпочитана винена дестинация

 


КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД – ЗАВОД ЗА ГИПСОФАЗЕРНИ ПЛОСКОСТИ ВИДИН 


Кнауф България е създадена през 1993 г. с учредител Кнауф – Австрия. През 1997 година поема и реконструира заводът за гипсфазерни плоскости във Видин. Разположен в триъгълник между три държави (България, Сърбия и Румъния), директно на брега на Дунав, заводът е един от най-големите работодатели в района. Оборудван с най–модерна производствена техника съобразно изискванията за качество и опазване на околната среда, заводът работи на европейско ниво. Във Видин се произвеждат около 3 млн. кв. метра гипсфазерни плоскости с приложение за сухи подове и стени - търговските марки Vidiwall и Vidifloor.


Гипсфазерните плоскости намират приложение не само като вътрешна, но и като външна облицовка на различни строителни елементи. Произведените в гр. Видин плоскости се използват при производството на фабрични елементи за сглобяеми къщи, включително нискоенергийни и пасивни.


Към най-важните клиенти се числи индустрията за готови дървени и сглобяеми къщи в Австрия, Швейцария и Италия, като 90% от продукцията се експортира за тези държави.

 

"БДИНТЕКС"ЕООД 


Утвърдено шивашко предприятие, специализирано в производството на мъжки ризи и дамски блузи. Готовата продукция се реализира изцяло на външния пазар. Работи около 99% за Германия и около 1% за Англия. Предприятието е оборудвано с машини и съоръжения, последна генерация. В него работят 260 лица. Фирмата има утвърдено име в шивашкия бранш.

 

ТЕХНИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ БЪЛГАРИЯ (TECHNICAL COMPONENTS BULGARIA – TCB)
TCB е дъщерна фирма на немската компания EbV Elektronikbau und Vertriebs GmbH. Дейността ѝ обхваща производство и сглобяване на електронни компоненти, внос, износ и технически услуги в областта на електрониката.


Фирмата е започнала дейност през 2006 година с 25 служители. В момента те са над 200. Тъй като поръчките непрекъснато нарастват не само като обем, но и като асортимент, се планира мащабно разширяване на производствената инфраструктура и увеличаване на екипа. 

 

Документи и полезни връзки

 

 

Нормативна уредба на община Видин

Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Видин

Търгове и конкурси

Индустриален парк Видин

ОИЦ Видин

Бизнес център Видин