Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUGLA0
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV30T0

Характеристики на общината

 

 

Община Видин, която е най–голямата по площ и население в областта, има водеща роля в икономиката на региона. Сред най-силно развитите икономически сектори в общината са преработващата промишленост и търговията. Важен отрасъл  е селското стопанство, като земеделските територии съставляват около 75% от цялата й територия. В сферата на услугите има добре изградена мрежа от предприятия с разнообразен характер на дейност.

 

На трите основни входа на град Видин са обособени три промишлени зони – Южна, Западна и Северна. Има Свободна безмитна зона, която разполага с модерна закрита складова база от 7 300 кв.м и 3 000 кв.м открити складове, изградена техническа инфраструктура и съвременни телекомуникационни връзки.

 

Районът е с дългогодишни традиции в селското стопанство и производството на вино. Плодородната почва и благоприятните климатични условия са подходящи за отглеждане на пшеница, царевица, слънчоглед, грозде, плодове и зеленчуци.

 

Географското разположение на община Видин, съществуващите природни дадености, богатото културно-историческо наследство, както и разнообразният културен календар са предпоставки за развитието на туризма. Сред най-популярните забележителности в община Видин са: средновековната крепост “Баба Вида”; музеите „Конака“ и “Кръстата казарма“, Джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу ; Синагогата (която бе дарена на Общината през 2017 г. от Регионалното сдружение на Организацията на евреите в България „Шалом“ и предстои възстановяването й по проект), катедралният храм „Св. вмчк Димитър Солунски“, църквите “Св. Панталеймон”, “Св. Петка”, “Св. Николай” и др.

 

Образователната мрежа включва детски градини, основни, средни училища, езикова и математическа гимназии, професионални  гимназии в сферата на техническото образование, икономиката, туризма и висше учебно заведение – филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, с редовна форма на обучение в 7 специалности.