Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJARCJ6
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJARSG1

Заявления и декларации

Заявления

 


1. Локално преференциално паркиране - за живущи, попадащи в обхвата на Зони за платено паркиране Видин.
Заявлението може да изтеглите от тук


 
2. Месечен абонамент
Заявлението може да изтеглите от тук


 
3. Месечен абонамент за район
Заявлението може да изтеглите от тук


 
4. Служебен абонамент - за юридически лица, собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.
Заявлението може да изтеглите от тук


 
5. Индивидуално паркомясто
Заявлението може да изтеглите от тук


 
6. Електромобили 
Заявлението може да изтеглите от тук

 

 

 

Декларации

 


1. При настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото по чл. 62 и чл. 63 от Наредба за организация на движението на територията на Община Видин , в рамките на срока на валидност на издадения талон, на лицето се възстановява остатъкът от еднократно заплатената от него цена за ползване на услугата локално преференциално платено паркиране. Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност.
Декларацията може да изтеглите от тук 


2. При промяна в обстоятелствата в заявлението за услуга „Локално преференциално платено паркиране“ , установяващи правото по чл.63 (смяна на автомобил) от Наредба за организация на движението на територията на Община Видин
Декларацията може да изтеглите от тук 


3. При промяна в посочените контакти за връзка, свързани с услугите за платено паркиране на територията на Община Видин.
Декларацията може да изтеглите от тук