Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3LK7
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3L70

Международно сътрудничество

Община Видин поддържа постоянни контакти с редица международни партньори. В основата на международното сътрудничество стоят дългогодишни връзки с побратимените градове и градовете-партньори.

 

В рамките на установените контакти през годините са реализирани различни съвместни инициативи и събития – концерти, фестивали, изложби, спортни събития и икономически форуми.

 

Работи се в насока за увеличаване на международната активност чрез участие в международни форуми, конференции и събития, организирани от институциите на Европейския съюз, участва в разнообразни представяния на страната ни на международна сцена.

 

       Община Видин е побратимена с 6 града и е в партньорски отношениея с 4:

 

Побратимени градове

 

Ходмезовашархей, Унгария
Уест Карълтън, САЩ
Зайчар, Сърбия
Ривне, Украйна
Демре, Турция
Калафат, Румъния

 

 

Градове партньори

 

Дегендорф, Германия
Леко, Италия
Улм, Германия
Дебър, Северна Македония