Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6491
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6276
История на Видин Характеристики на общината Кметове на Видин Официален празник на община Видин Награди и отличия Символи на Видин Международно съртудничество Синя зона Забележителности Фотогалерия Новини

За общината

ОБЩИНА ВИДИН


 

 

Община Видин се намира в северозападната част на България, в близост до границата с Република Сърбия и граничи чрез река Дунав с Румъния. През 2013 г. бе изграден вторият мост в българския участък на реката при Видин-Калафат.

 

Общината заема площ от 501 км 2. Населението (към 31.12.2017 г.) е 54 737 жители в 34 населени места - 2 града и 32 села. Климатът е умерено-континентален, със студена зима и горещо лято. Релефът е равнинен, като в периферните части на общината, в района на Предбалкана, се срещат хълмисти местности.

 

През общината преминават два европейски транспортни коридора: № 4 –Дрезден /Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща–Арад–Букурещ–Констанца/ Крайова-София-Солун /Пловдив-Истанбул/ и № 7 - река Дунав. 
 

Железопътната линия Видин–София е една от най-старите в България, като експлоатацията на Гара Видин е започнала през 1923 г. 

 

Основна водна артерия е река Дунав. Други реки са: Делейнска, Тополовец, Войнишка и Видбол, които се характеризират с маловодни течения. За регулация и акумулация на пролетния отток са изградени два язовира - “Божурица”, “Бела Рада” и на р. Видбол. В участъка Видин-Сланотрън-Кошава има находище на високо минерализирани термални води. 

 

На територията на общината се намира единственото гипсово находище в България.