Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6450
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1K72

Сигнали на граждани

 

В случай че имате въпроси, предложения, сигнали и идеи, които бихте искали да споделите и са свързани с:

 

  • - поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината;

 

  • - събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

 

  • - третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

 

  • - подобряване на енергийната ефективност на сгради;

 

  • - използване на възобновяеми източници на енергия;

 

и други свързани с политиката по околната среда на местно и национално ниво, могат да бъдат изпращани на електронни адреси: kmet@vidin.bg и sangelova@vidin.bg, или да се подават в Центърa за административно обслужване на граждани при Община Видин - пл. „Бдинци” No2.

 

Информацията, която следва да съдържа вашето предложение/сигнал или заявление е следната:

 

  • - Име и Фамилия

 

  • - Населено място

 

  • - Вашите коментари и предложения

 

  • - Друго – например: възраст или ниво на образование

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ГРАЖДАНИ

Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1OU4

Механизъм за обратна връзка от граждани

Добави файл