Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25P5
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DD7

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОБСНВ И ПИЦ)

 

          

          Контакти:

 

          гр.Видин пл. "Бдинци" 2 ет.13 ст.4

 

          тел: 094/609465 , email: osnv.vd@gmail.com

 

          

 

 

 

 

 

 

Въпросник, предназначен за попълване от ученици между 12 и 19 години. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при теб. Целта му е да ти даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

 

https://surveys.drugsinfo-bg.org/pitch/42aa558497/b43d92e593

 

 

Този въпросник е предназначен за учители, педагогически съветници и училищни психолози и се отнася за ученици от 12 до 19 години. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при ученика, заради когото го попълвате. Целта му е да ви даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

 

https://surveys.drugsinfo-bg.org/pitch/42aa558497/a15bb227fc

 

 

Този въпросник е предназначен за родителите на ученици от 12 до 19 години и за други възрастни, грижещи се за ученици. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при вашето дете. Целта му е да ви даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.

 

https://surveys.drugsinfo-bg.org/pitch/42aa558497/90eb454ff1

 

 

 

 

Нашият Екип

 

 

Общинския съвет по наркотичните вещества - Видин

 

Председател - Веселка Димитрова

Секретар - Камелия Миткова

 

 Превантивно-информационен център

 

Психолог -

Психолог - Боряна Ангелова(майчинство)

Психолог - Мартин Лишков

Социолог - Силвия Иванова

Експерт - Анета Янкова

Експерт - Милена Наумова

 

 

 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет по наркотичните вещества - Видин

 

- За нас

 

- Кампании

 

- Доброволчество към ОбСНВ

 

Видео