Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2515
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DL5

Общинско предприятие "Общински приют за кучета"

Общинско предприятие "Общински приют за кучета"

 Управител: д-р Стилян Паскалев

 

Адрес:  град Видин, местност "Алимана" УПИ II - 274 (преди с. Рупци)

 

Телефон:  0886 740776

 

 

 

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Видин и План за действие към програмата

 

Съобщение чл. 8, ал. 2 от  Наредба 4 от 01.02.2022г.