Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25H4
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DL7

Общинско предприятие "Обреден дом"

Общинско предприятие "Обреден дом"

 

град Видин, ул."Екзарх Йосиф" № 23
Управител - инж. Пролетка Велкова

Телефон: 094/ 601 712

 

Погребално бюро:

Телефон: 094/ 600 711
Денонощен телефон: 0879018193; 0877841473

 

Радостни обреди (сватби, именуване, юбилеи)

Телефон: 094/609 499

GSM: 0877842557
                                        

e-mail: obd_vidin@abv.bg - Администрация
e-mail: obredi_vidin@abv.bg - Погребално бюро
e-mail: radostniobredi_vidin@abv.bg - Радостни обреди (сватби, именуване, юбилеи)

 

 

Наредба за организация и управление на гробищните паркове