Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25H5
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DD4

Общинско предприятие "Пазари и паркинги"

Общинско предприятие  "Пазари и паркинги"

 


Адрес:  град Видин,  ул."Пазарска" №8
телефон: 094/ 600 727  

 

Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие "Пазари и паркинги"