Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2514
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DL6

Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци–Видин”

Общинско предприятие "Регионално депо за битови отпадъци - Видин"Директор: инж.Чавдар Славчов

 

Адрес:  с. Жеглица местност "Козя гърбина"

 

Телефон:  0879949203

 

 

Проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "Регионално депо за битови отпадъци - Видин"

 


Мотиви към проект на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци – Видин”

 

Съобщение отностно проект на правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци–Видин” към Община Видин