Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1416
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3AN2
Регионално депо за битови отпадъци–Видин Общински приют за кучета Обреден дом Пазари и паркинги Спортни имоти Социални услуги и здравни дейности Общински културен институт "Дунав" Общински съвет по наркотични вещества Чистота, озеленяване и благоустройство Общински драматичен театър „Владимир Трандафилов“ Охрана ПРУОЕСОС Детско и училищно здравеопазване ОП Зони за платено паркиране

Общински предприятия и дейности

Към Община Видин са създадени и работят 7 общински предприятия:

 

„Чистота, озеленяване и благоустройство“;

 

„Социални дейности“;

 

„Регионално депо за битови отпадъци – Видин“;

 

“Общински приют за кучета“, „Обреден дом“;

 

„Пазари и паркинги“; „Спортни имоти“.


Дейност осъществяват и два културни института: Общински културен институт „Дунав“ и Общински драматичен театър „Вида“.


Към Община Видин функционират и три звена: „Охрана“, „Поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения общинска собственост“ и „Детско и училищно здравеопазване“