Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ62A5
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6164
с.Акациево

Кметски наместник: Иванчо Стоянов
Телефон: 094 / 606-045 ; 0879949158 ; 0895784459

email: akacievo@vidin.bg

с.Ботево

Кметски наместник: Венелин Йорданов
Телефон: 09314 / 22 54 ; 0879949196; 0884851233

email: botevo@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI471
с.Покрайна
с.Градец
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI472
с.Кутово
с.Капитановци
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI470
с.Буковец
с.Гомотарци
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4R3
с.Антимово
с.Иново
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4R1
с.Новоселци
с.Сланотрън

Кмет: Калин Пантов
Телефон: 09349/2333 ; 0879949141 ; 0885018622

email: slanotran@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4R2
с.Кошава
с.Бела Рада
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4R0
с.Синаговци
с.Слана Бара
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4B3
с.Каленик
с.Майор Узуново
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4E4
с.Жеглица
с.Дружба
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4M7
с.Рупци
с.Търняне
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4M5
с.Динковица

Кметски наместник: Любчо Димитров
Телефони: 09315 / 24 00 ; 0899859199 ; 

email: dinkovica@vidin.bg

с.Генерал Мариново
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4M6
с.Цар Симеоново
с.Войница
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI467
с.Пешаково
с.Ивановци
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4M4
с.Плакудер
с.Долни Бошняк
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ61M2
с.Въртоп
с.Гайтанци
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI473
гр.Дунавци