Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ62A5
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6164
с.Акациево

Кметски наместник: Иванчо Стоянов
Телефон: 094 / 606-045 ; 0879949158 ; 0895784459

email: akacievo@vidin.bg

с.Ботево

Кметски наместник: Венелин Йорданов
Телефон: 09314 / 22 54 ; 0879949196; 0884851233

email: botevo@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI471
с.Покрайна

Кмет: Валентин Маринов
Телефон: 094/603220 ; 0879949195 ; 0888354238

email: pokraina@vidin.bg

с.Градец

Кмет: Илия Томов
Телефон: 09315/2225 ; 0879949134 ; 0889243310 

email: gradec@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI472
с.Кутово

Кмет: Пламен Борисов
Телефон: 09311/2388 ; 0879949194 ; 0899972233

email: kutovo@vidin.bg

с.Капитановци

Кмет: Десислава Венелинова
Телефон: 09313/2218 ; 0879949143 ; 0898528010

email: kapitanovci@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI470
с.Буковец

Кмет: Венцислав Кирилов
Телефон: 09318/2245 ; 0879949138 ; 0896652085

email: bukovec@vidin.bg

с.Гомотарци

Кмет: Желязко Станков
Телефон: 09343/2220 ; 0879949131 ; 0896591840

email: gomotarci@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4R3
с.Антимово

Кмет: Пламен Станев
Телефон: 09354/2215 ; 0879949197 ; 0896652202 

email: antimovo@vidin.bg

с.Иново

Кмет: Павел Петров
Телефон: 09342/2224 ; 0879949189 ; 0884238290

email: inovo@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4R1
с.Новоселци

Кмет: Цеца Велкова
Телефон: 094/601798 ; 0879949136 ; 0897034733

email: novoselci@vidin.bg

с.Сланотрън

Кмет: Калин Пантов
Телефон: 09349/2333 ; 0879949141 ; 0885018622

email: slanotran@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4R2
с.Кошава

Кмет: Венелин Венелинов
Телефон: 09353 / 2220 ; 0886694670

email: koshava@vidin.bg

с.Бела Рада

Кмет: Красимира Стефанова
Телефон: 09347 / 6329 ; 0879949188 ; 0878966141

email: belarada@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4R0
с.Синаговци

Кмет: Иван Иванов
Телефон: 09346 / 23 20 ; 0879949153 ; 0888072809

email: sinagovci@vidin.bg

с.Слана Бара

Кмет: Толя Иванова
Телефон: 
094/606-119 ; 0879949157 ; 0897908530

email: slanabara@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4B3
с.Каленик

Кмет: Илиян Н. Христов
Телефон: 09356/2220 ; 0879949162 ; 0896751837

email: kalenik@vidin.bg

с.Майор Узуново

Кмет: Станислав Георгиев
Телефон: 093452285 ; 0879949144; 0885729780

email: maioruzunovo@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4E4
с.Жеглица

Кмет: Георги Георгиев
Телефон:  09314 / 22 43 ; 0879949186 ; 0885779046

email: jeglica@vidin.bg

 

с.Дружба

Кмет: Иванка Цветанова Цветанова
Телефон: 09352 / 23 35 ; 0879949161 ; 0896851734 

email: drujba@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4M7
с.Рупци

Кметски наместник: Илиян Ангелов
Телефон: 094/600 – 164 ; 0879949190 ; 0895456939

email: rupci@vidin.bg

с.Търняне

Кмет: Нора Маринова
Телефон: 09314 / 28 66 ; 0879949149 ; 0896522415

email: tarnyne@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4M5
с.Динковица

Кметски наместник: Любчо Димитров
Телефони: 09315 / 24 00 ; 0899859199 ; 

email: dinkovica@vidin.bg

с.Генерал Мариново

Кметски наместник: Станка Станкова
Телефон: 09352 / 24 80 ; 0879949198 ; 0895553141

email: gen.marinovo@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4M6
с.Цар Симеоново

Кметски наместник: Ивайло Томов
Телефон: 09314 / 22 67 ; 0879949184 ; 0876575358

email: carsimeonovo@vidin.bg

с.Войница

Кметски наместник: Борислав Дамянов
Телефон: 0879949108 ; 0899305383

email: voinica@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI467
с.Пешаково

Кметски наместник: Лъчезар Кръстев
Телефон: 09352/2485 ; 0879949101 ; 0898314836

email: peshakovo@vidin.bg

с.Ивановци

Кметски наместник: Страхил Марков
Телефон: 09314 / 22 64 ; 0879949146 ; 0899915421

email: ivanovci@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4M4
с.Плакудер

Кметски наместник: Людмил Любенов
Телефон: 09315 / 23 83 ; 0879949142 ; 0899961686

email: plakuder@vidin.bg

с.Долни Бошняк

Кметски наместник: Марчела Маринова Аврамова
Телефон: 087 994 9156 ; 0876766942

email: dolniboshnyk@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ61M2
с.Въртоп

Кметски наместник: Петър Илиев
Телефон: 0879949187 ; 0882014828

email: vartop@vidin.bg

с.Гайтанци

Кметски наместник: Венелин Рангелов
Телефон: 0988799736

email: gaitanci@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI473
гр.Дунавци

Кмет: Димо Скорчев
Телефон: 09314 / 2333 ; 0879 124580 ; 0876 419930

email: deo_dunav@abv.bg