Z6_HQ8A1O82K02520QAG854793KU7
Z7_HQ8A1O82K02520QAG854793QG3

Управленска програма

Програма за управление на Община Видин 2023 - 2027г.

 

Програма за управление на Община Видин

 

Приложение 1