Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ62I0
Z7_HQ8A1O82K02520QAG854793QO3

Кмет на община Видин

Д-р Цветан Ценков

 

 

 

 

Z7_HQ8A1O82K02520QAG854793QG0

Приемни дни

Контакти:

 

Телефон: +35994/ 609 416

e-mail:       kmet@vidin.bg

 

Приемно време:

 

Сряда: от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

*Записването за приемен ден става предварително, чрез попълване на Анкетна карта на партера на Община Видин.  
Z7_PPGAHG8009KI40QHE5CL79CKK5