Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6MV6
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2JK5

Местни данъци и такси

Проверка на задължения за местни данъци и такси

 

Калкулатор - данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

 

Проверка и възможност за заплащане на дължими данъци и такси посредством Единния портал за достъп до електронни административни и обществени услуги

 

Банкови сметки на Община Видин

 

Срокове за плащане на задължения и поддаване на декларации

 

Списък на физическите и юридически лица с неплатени задължения за местни данъци и такси 

 

Данъчни ставки 2023г.

 

Данъчни ставки 2024г.

 

 

Публикуване на съобщения за връчване на актове и покани

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Януари-СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32,ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Февруари-СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък  на лицата по ЗМДТ - месец Март - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК 

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Март 2 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък  на лицата по ЗМДТ - месец Април - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК 

 

Списък  на лицата по ЗМДТ - месец Май - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК 

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Юни - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Юни 2 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Юли - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Септември - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Септември 2 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Октомври - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък  на лицата по ЗМДТ - месец Ноември - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК 

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Декември - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Януари 2023г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Януари 2023г. - 2 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Януари 2023г. - 3 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Януари 2023г. - 4 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Януари 2023г. - 5 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Февруари 2023г. - 1 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Март 2023г. - 1 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Април 2023г. - 1 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Май 2023г. - 1 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Юни 2023г. - 1 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Юли 2023г. - 1 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Август 2023г. - 1 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Август 2023г. - 2 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Септември - 2023г. - 2 - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Октомври - 2023г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Ноември - 2023г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Декември - 2023г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Януари - 2024г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Февруари - 2024г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Март - 2024г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Април - 2024г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Списък на лицата по ЗМДТ - месец Май - 2024г. - СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ 32, ал. 6 от ДОПК

 

Образци на документи

 

Бланки

 

 

Контакти: тел: 094 609 428 e-mail: mdt@vidin.bg