Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUGBG4
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6UP3
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ВИДИН

Гл. арх. Десислава Евгениева

 

Родена е на 19.03.1975 г. в гр. Видин. Завършва СПТУ „Христо Смирненски“ - Видин, специалност „Строителен техник“. През 2002 г. завършва висшето си образование в Университета по архитектура и урбанизация „Йон Минкуц“, специалност „Архитектура“ в град Букурещ, Румъния. Работи в Община Видин в периода август 2008 г. - септември 2019 г. в отдел „Устройство на територията“. От месец октомври 2019 г,. след спечелен конкурс, заема длъжността „Инспектор в Регионална дирекция „Национален строителен контрол“ - Видин.

 

На 21.02.2020 г., след спечелен конкурс, заема длъжността гл.арх. на Община Видин.

 

Приемен ден: понеделник, от 14.00 до 16.00 ч.

Контакти: +35994/ 609 411 d.evgenieva@vidin.bg