Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2393
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC23N1
Атмосферен въздух

Отчет мерки ФПЧ 2021г.

 

Програма за намаляване ФПЧ10 2021-2025 г.

 

Контрол качество на атмосферния въздух 

 

Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 2015-2020 г.

 

Отчет мерки ФПЧ 2019

 

Отчет мерки ФПЧ 2018

 

Информация по Наредба 6-7.10.19 г.

 

Зони за прилагане Наредба №6-7.10.19 г., касаеща дървесината за битово отопление