Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ62E4
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3GH7
Счетоводна отчетност и бюджет

Банкови сметки на Община Видин 

 

Заповед за актуализиране на счетоводна политика

 

Счетоводна политика

 

План за финансово оздравяване 2017- 2019 г. на община Видин

 

Финансов ефект на плана за оздравване на община Видин