Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ62A4
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGGM6
ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Мартин Дончев

 

Роден е на 23.10.1968 г. в град Видин. Завършва образованието си като магистър във Висш машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“ (днес Технически университет), град София със специалност „Изчислителна техника“.

 

В периода 2001 г. – 2005 г. е областен управител на област Видин, а в периода 2005 г. – 2009 г. е заместник областен управител. Има дългогодишен опит като предприемач.

 

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти: +35994/ 609 413; email: mdonchev@vidin.bg

      

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ61O5
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИИ

Десислава Тодорова

 

 

Родена на 9.07.1983 г., в гр. Видин. Завършила е гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“. Дипломира се като бакалавър по Социология в СУ „Св. Климент Охридски”, има магистърска степен по Европейска публична администрация в същия университет.

 

От 2007 г. до края на 2015 г. работи в неправителствения сектор, член е на Управителния съвет на Сдружение „Изток-Запад”, а в последствие и негов председател. През този период участва в изпълнението и управлението на редица проекти, сред които: „Планиране на местното икономическо развитие на община Грамада”; „В услуга на обществото” по ОП „Административен капацитет; “НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво” по същата оперативна програма; "Подай ръка за помощ" по ОП „Развитие на човешките ресурси“; "Обединени в борбата срещу дрогата" по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; изпълнява и управлява проект «Младежта действа обединено» по същата програма.

 

От ноември 2012 г. до ноември 2015 г. е директор на ОП „Спортни имоти” в Община Видин.

 

От края на 2015 г. до 12.03. 2016 г. е главен секретар на Областна администрация – Видин. Заместник-кмет „Европейски политики и инвестиции“ на Община Видин през мандат 2015-2019 г. и мандат 2019-2023 г.

 

 

Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти:  +35994/ 609415; email: dtodorova@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6107
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Борислава Борисова

 

Родена на 19.04.1963 г. в гр. Видин. Завършва Математическата гимназия в града, а през 1989 г. – Висшия педагогически институт в Шумен (днес Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”) , със специалност математика. 

След дипломирането си до 2000 г. работи  като учител в няколко училища на територията на Община Видин и Община Димово. До 2012 г. е собственик и управител на фирма. През 2012 г. за кратко е директор на ОП „Пазари“ - Видин.

Заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Община Видин през мандат 2012-2015 г. и мандат 2019-2023 г.

 

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

 

Контакти: +35994/ 609 414; email: b.borisova@vidin.bg

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ61G3
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Найден Йонов

 

Роден е на 10.06.1976 г. През 2011 г. завършва Висшето строително училище „Любен Каравелов“ в София, специалност „Строителство и архитектура“, технически ръководител. В момента продължава образованието си във филиал Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“, специалност „Технология и управление на транспорта“, с професионална квалификация „инженер по транспорта".

 

В периода 1.12.2008 г. – 29.12.2023 г. е управител на частна фирма.

 

Владее руски език.

 


Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.
 
Контакти:  +35994/ 609414; email: nionov@vidin.bg