Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ62A4
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGGM6
ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Цветомира Илиева

 

Родена е на 13.05.1971 г. в с. Макреш, Област Видин. През 1994 г. завършва полувисшия медицински институт в гр. Враца, а през 1999 г. - магистърска степен „Икономика на социално-културната сфера“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и втора специалност „Мениджмънт на културата“.

 

Дългогодишен служител в банковия сектор. През последните 8 години, до февруари 2019 г., е директор на банков клон във Видин.

 

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти: +35994/ 609 413; email: cilieva@vidin.bg

      

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ61O5
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИИ

Десислава Тодорова

 

 

Родена на 9.07.1983 г., в гр. Видин. Завършила е гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“. Дипломира се като бакалавър по Социология в СУ „Св. Климент Охридски”, има магистърска степен по Европейска публична администрация в същия университет.

 

От 2007 г. до края на 2015 г. работи в неправителствения сектор, член е на Управителния съвет на Сдружение „Изток-Запад”, а в последствие и негов председател. През този период участва в изпълнението и управлението на редица проекти, сред които: „Планиране на местното икономическо развитие на община Грамада”; „В услуга на обществото” по ОП „Административен капацитет; “НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво” по същата оперативна програма; "Подай ръка за помощ" по ОП „Развитие на човешките ресурси“; "Обединени в борбата срещу дрогата" по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; изпълнява и управлява проект «Младежта действа обединено» по същата програма.

 

От ноември 2012 г. до ноември 2015 г. е директор на ОП „Спортни имоти” в Община Видин.

 

От края на 2015 г. до 12.03. 2016 г. е главен секретар на Областна администрация – Видин. Заместник-кмет на Община Видин по европейски политики и инвестиции през предишния мандат.

 

 

Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти:  +35994/ 609415; email: dtodorova@vidin.bg

 

      

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6107
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Борислава Борисова

 

Родена на 19.04.1963 г. в гр. Видин. Завършва Математическата гимназия в града, а през 1989 г. – Висшия педагогически институт в Шумен (днес Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”) , със специалност математика. 

След дипломирането си до 2000 г. работи  като учител в няколко училища на територията на Община Видин и Община Димово. До 2012 г. е собственик и управител на фирма. През 2012 г. за кратко е директор на ОП „Пазари“ - Видин.

Заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Община Видин през мандат 2012-2015 г.

 

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

 

Контакти: +35994/ 609 414; email: b.borisova@vidin.bg

 

      

Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ61G3
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Светослав Скорчев

 

Роден е на 25.10.1979 г. в гр. Видин. Завършил е ТМТ „Васил Левски“ – Видин. През 2002 г. завършва НСА „Васил Левски“ – София, специалност „Физическо възпитание“, а през 2006 г. магистратура в същото учебно заведение със специалност “Спорт“. Втора  магистратура „Национална сигурност и отбрана“ придобива във Военната академия „Георги Стойков Раковски“ -  София през 2017 г. 

 

Бил е треньор на баскетболен клуб „Славия“ в столицата. В продължение на 12  години  живее във Великобритания и работи като учител по физкултура. От 2014 г. до настоящия момент  е управител на собствена фирма, която се занимава с пътно-строителна техника. 

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти: +35994/ 609 414; email: s.skorchev@vidin.bg