Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ64P0
Z7_HQ8A1O82KOK8F0QIQT0L1F3GG3
Географска информационна система на община Видин Гражданска регистрация и актосъставяне Общинска собственост Устройство на територията Правни и административно-технически услуги Контрол по строителството Кадастър Реклама Селско стопонство и екология Зелена система Търговия, туризъм, транспорт Транспорт Местни данъци и такси Социални дейности Нотариална дейност Анкети

Център за административно обслужване (ЦАО)

Предоставена е възможност:

да заявявате и заплащате услуги, след което да проследявате статуса им на изпълнение, а при възникнали въпроси от служителите или проблеми при обработката да предоставяте допълнителна информация без необходимост от посещаване на място в общината;

 

  • - да преглеждате дължими суми за данък сгради и такса смет за текущата година с възможност за заплащането им в законовите срокове;
  •  
  • - да преглеждате дължими суми за данък превозно средство за текущата и минали години, начислени лихви и недобори с възможност за заплащането им;
  •  
  • - да преглеждате глоби, наложени с наказателни постановления;
  •  
  • - да подавате запитвания, жалби, сигнали и други с възможност за проследяване на статуса им на изпълнение.

 

Като нерегистриран интернет потребител, Вие имате достъп до общата и информативна част на сайта и портала за електронни услуги на общината, но не разполагате с права за извършване на електронно-административни услуги или подаване на електронни изявления. В тази връзка силно препоръчваме регистрация, след която ще се възползвате пълноценно от услугите, предоставяни с новата система на община Видин.

 

Възможно е да се регистрирате директно през порталното приложение, като задължително трябва да притежавате универсален електронен подпис на физическо лице, издаден от следните регистрирани доставчици на удостоверителни услуги в Република България - Инфонотари ЕАД, Информационно обслужване АД, Борика-Банксервиз АД, Спектър АД. При първоначален избор на услуга, която изисква идентификация ще стартира и процесът на вашата регистрация.
   

Предоставена е и възможност за потребителите, които не притежават УЕП да се регистрират еднократно на място в общината, като след предоставяне на личните си данни (физическо или юридическо лице) ще им бъде издадено потребителско име, клиентски идентификационен номер (КИН) и парола.
 
За повече информация по предлаганите функционалности може да се запознаете тук:

 

Потребителите на услуги могат да получът информация и консултации за предоставените услуги на тел: 094 609 402