Звено "Вътрешен одит"

Ръководител звено: Надя Крумова

 

тел: 094 609 469; email: nkrumova@vidin.bg