Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIKG1
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJQ94
Отдел „Устройство на територията“

Началник отдел: Румен Лилов

 

тел: 094 609 456 e-mail: rlilov@vidin.bg