Отдел „Устройство на територията“

Началник отдел: Румен Лилов

 

тел: 094 609 456 e-mail: rlilov@vidin.bg