Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIK00
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJQH6
Отдел „Обществени поръчки“

Началник отдел: Теодора Вълчева

 

тел: 094 609 473 e-mail: zop@vidin.bg