Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4N0
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJQU7
Отдел „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“

Началник отдел: Александра Рачева

 

тел: 094 609 425 email: aracheva@vidin.bg