Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIK01
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJQH5
Отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“

Началник отдел: Албена Начева

 

тел: 094 609 495 e-mail: anacheva@vidin.bg