Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIK80
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJQ96
Отдел „Екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения“

Началник отдел: Светла Ангелова

 

тел: 094 609 442 e-mail: sangelova@vidin.bg