Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIKO0
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJQ97
Отдел „Контрол и опазване на обществения ред“

Началник отдел: Константин Джунински

 

тел: 094 609 485  email: koor@vidin.bg