Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1QG2
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1QG7
Администратичвно обслужване и деловодство

Началник отдел: Мая Цолова

 

тел: 094 609 476  e-mail: maya.tsolova@vidin.bg