Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8N73
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8FI7

Записване на часове

Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:30 - 17:00 часа

 

/не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/