Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8NN2
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8FA4

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

  • Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Видин
  •  
  • Центърът за административно обслужване има достъп и за хора с увреждания.
  •  
  • Паркингът на Община Видин е безплатен