Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8N36
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8FI5

Контакти

Адрес за кореспонденция: гр. Видин 3700, пл. „Бдинци“ №2

 

Тел.: 094/609402

 

Интернет страница: www.vidin.bg

 

Електронна поща: info@vidin.bg

 

Работно време на Центъра за административно обслужване: от 8:30 до 17:00 ч. /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/